Voorwaarden

Voor het seizoen 2024 zitten we vol!
Voorwaarden                                              

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het stallen van Campers, Caravans, Vouwwagens, Boot + trailers en Oldtimers.
 • De totale huursom is bij vooruitbetaling verschuldigd. De huurder blijft de overeengekomen huursom verschuldigd ook indien hij van het gehuurde geen gebruik maakt. De opzegtermijn bedraagt twee maanden voor het ingaan van het nieuwe winter seizoen (= voor 1 september). Restitutie van betaling wordt niet verleend.
 • Huurprijs is afhankelijk van de grootte van het te stallen object. (Totale oppervlakte is totale lengte inclusief dissel maal de totale breedte).
 • Tarief Caravans € 25,- per m2.  Campers € 26,- per m2.
 • Gasflessen en andere brandbare stoffen dienen te zijn verwijderd en accupolen dienen te worden losgekoppeld. Bij overtreding van deze voorwaarden bent u aansprakelijk voor directe en indirecte schade.
 • Huurder dient het eigen bezit naar zijn of haar inzicht te verzekeren. Het is raadzaam om uw caravan of vouwwagen verzekering ook in de winterperiode door te laten lopen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade opgelopen in de stalling en/of vervoer van en naar de stalling. Uw verzekering dekt deze schade.
 • Het is niet toegestaan om goederen van enige waarde in het gestalde achter te laten.
 • Tijdens de stalling mogen er geen werkzaamheden aan het gestalde worden uitgevoerd.
 •  Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor diefstal!
 •  De huurder kan het object onbeperkt halen en brengen, doch uitsluitend tijdens de openingstijden. Bij het halen van het object dient de huurder min. 2 werkdagen van te voren telefonisch contact op te nemen met de verhuurder, of min. 3 dagen van te voren per mail.
 • Huurder is verplicht zich te melden bij het weghalen of brengen van het object.
 • De stalling is van 1 november tot 1 april gesloten,( 1 week voor Pasen) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is dus niet mogelijk uw caravan of vouwwagen in deze periode uit de stalling te halen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming het stallingsterrein te betreden.
 • Brengen en ophalen is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur, zaterdags  tussen 09.00 en 16.00 uur.
 • Indien het gestalde over een periode van 12 maanden vaker dan 4 keer beschikbaar moet worden gesteld, zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. 
 • Bank rekening NL61 RABO 0125 9356 09 ten name van M de Hoop- Attema

Caravan en Camper stalling de Hoop_ Osingahuzen 18_ 8621XD HEEG Friesland

Tel.: 0515 443535_ E-mail: info@garagedehoop.nl _Website:www.garagedehoop.nl